ویژگی‌های محصول
  • کاهش ترک های پوستی:
  • افزایش خاصیت ارتجاعی پوست:
  • حفظ رطوبت:
  • رفع خشکی و کشیدگی پوست:
  • آبرسانی پوست:
  • جلوگیری از ایجاد کلوئید برروی زخم:
  • + موارد بیشتر