آب گرم یا آب سرد:یکی از این دو مورد باعث صدمه رساندن به سلامت می شود در مورد نوشیدن آب ممکن است سوالات زیادی ذهن شمارا مشغول سازد به عنوان مثال در مورد انتخاب دمای مناسب این مایه حیات که بارها پرسیده...