بیماری سل و علائم آن بیماری سل معمولا روی ریه ها تاثیر می گذارد و در مقایسه با سایر بیماری های عفونی جز خطرناک ترین ها محسوب می شود و دومین بیماری مرگبار در سراسر جهان است. پیشینه این بیماری به 17000...