روش سریع رفع خروپوف در 3 دقیقه برای رفع خروپوف و بی خوابی شبانه بهترین کار تنفس صحیح است ، تنفسی که به صورت مرحله به مرحله بایستی تمرین شود. تکنیکی برای از بین بردن خروپف و بی خوابی روش فوری رفع...