توصیه های کلیدی آقای دکتر میر فرخ نقیبی متخصص پوست و مو در مورد بیماریهای اگزما و پسوریازیس

توصیه های کلیدی آقای دکتر میر فرخ نقیبی متخصص پوست و مو در مورد بیماریهای اگزما، پسوریازیس وحساسیتهای پوستی ازشایعترین بیماریهای التهابی پوست هستند که علت آنها ترکیبی از زمینه ژنتیکی و شرایط محیطی...