چرا توصیه می شود سیر را ناشتا بخوریم؟ در مورد خوردن سیر با معده خالی نظرات متفاوتی وجود دارد. ممکن است شنیده باشید که افراد آن را به عنوان نسخه خانگی می دانند که تاثیر بسیار کمی دارد اما افراد زیادی...
آب گرم یا آب سرد:یکی از این دو مورد باعث صدمه رساندن به سلامت می شود در مورد نوشیدن آب ممکن است سوالات زیادی ذهن شمارا مشغول سازد به عنوان مثال در مورد انتخاب دمای مناسب این مایه حیات که بارها پرسیده...