آیا افراد با گوش های بزرگ بهتر می شنوند؟ هنگامی که گرگ سیاه بد جنس به شنل قرمزی گفت که گوش های بزرگش از گوش های شنل قرمزی بهتر می شنود و از شیوه های مختلفی برای این کار در نظر گرفت دلیل اصلی این بود که...
خال‌های گوشتی زائده‌هایی بر روی پوست هستند که با اشکال و رنگ‌های متفاوت در نواحی مختلف وجود دارند. این بخش از بیتوته را دنبال کنید تا با انواع خال های گوشتی، علت و عوامل موثر در بروز آن و همچنین...