تخلیه روده ها و دفع سموم بدن در کوتاه ترین زمان ممکن غذا در زندگی انان نقش مهمی دارد و می تواند بیش از حد موثر باشد و اگر غذای سالم بخوریم بدنمان سالم می ماند ؛ با خوردن غذای سالم پر انرژی تر خواهید...