10عادات اشتباه که باعث می‎ شود فرد روز به روز سلامت و جذابیت خود را از دست بدهد همه ی افراد در طول روز کار هایی انجام می ‎دهند که به آن ها عادت دارند اما ممکن است خیلی از این کارها برای سلامتی شان...
عادت اول صبح ؛ بدترین کار هایی که صبح می تونید انجام بدید هرکس برای خود روتین مخصوصی هنگام صبح دارد و گاهی اوقات افراد روزشان را با یک فنجان قهوه شروع می کنند، دیگران با خواندن یک روزنامه، افراد دیگر...