وارونه درمانی روشی عالی و موثر برای درمان و کاهش دردهای کمر و ستون فقرات می باشد ولی برای افرادی که فشار خون بالا و پوکی استخوان دارند اصلا مناسب نیست و نباید انجم گیرد.  وارونه درمانی این تکنیک شما...