ویژگی‌های محصول
  • آبرسان عمیق و محافظت از پوست:
  • روشن کننده پوست با عطر کاهنده استرس و آرام بخش:
  • رطوبت رسانی 24 ساعته به پوست:
  • جذب سریع: