ویژگی‌های محصول
  • رفع التهابات واریسی:
  • بهبود گردش جریان خون:
  • کاهش اندازه رگ های واریسی:
  • تسهیل جریان خون در رگهای وریدی:
  • جلوگیری از پیشرفت و بدتر شدن وریدهای آسیب دیده:
  • جذب آب اضافی و از بین بردن آن و قوی کردن پاها با وجود ترکیبات گیاهی:
  • + موارد بیشتر